WP1 results at KSU - Ҳисоботи оиди бастаи кории 1уми лоиҳа

Вохурии аввали шарикони лоиҳаи ТРИГГЕР дар давлати Словакия

Яке аз лоихахои амалкунандаи Эрасмус дар Донишгохи давлатии Хоруг ии лоихаи ТРИГГЕР мебошад. Максади асосии лоиха ин ташакул додани равишхои инноватсиони ва малакахои сохибкори барои донишчуён тавасути фарохам овардани шароит барои шугли баъдидипломи дар Осиёи Маркази мебошад.

Читать полностью »
Оғози равишҳои инноватсионӣ ва малакаҳои соҳибкорӣ барои донишҷӯён тавассути фароҳам овардани шароит барои шуғли хатмкунандагон дар Осиёи Марказӣ -TRIGGER

Лоиҳаи TRIGGGER фаъолияти худро дар Донишгоҳи Давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев аз моҳи январи соли 2021 оғоз намуда то июни соли 2024 давом меёбад.

Читать полностью »

Documents