Мақолаҳо

Эътирози ғайриқонунӣ бар зидди Лукашенко

 Дар системаи сиёсии давлати Белорусия ва умуман вазъи кунуии давлати мазкур дар кашмакашихои зиёд ва мунокишахои бошиддат карор дорад. Вокеан давлати фавкузикр дар як низоми муайни сиёси мавчуд буда, сохти конститутсионии он пурра мавке дошта, мардум дар асоси он фаъолият мекард. Интихоботи охирин дар Белорусия дар асоси низоми сиёсии чомеа гузаонида шуда, дар он Лукашенко дастболо гардид. Аммо дар ноором сохтани вазъи сиёсии кишвари мазкур куввахои зиёд ширкат варзида нияти ноором сохтани ин кишварро доранд.  Тамоми тартиботи интихоботии давлат мувофики меъёри мукараргардидашуда сурат гирифта буд. Аммо метавон ба ин масъала аз дидгохи сиёси назар кард.

Давлатхои Аврупои барои дастболо шудани В. Лукащенко рашк мебаранд ва барои ноором  ва ба коми кашмакашихои дохили кашидани ин давлати ором  фаъолият бурда истодаанд. Ин далатхо барои  мукобил гузоштани мардум нисбати сохти давлатдори ва Президенти он аз берун фаъолияти чидди бурда истодаанд. Ва аз як чихат шояд дастболо гашта истодаанд.  Мардум зухуроти гайри конуниеро пешкаш карда истодаанд, то ки низом ва сохти давлатдории онро куллан аз байн бардоранд. Дар сохти давлатдори дар хама маридхо куввахои сеюм хох нохох фаъолият мебарад ва вазъи сиёсии кишварро ба нокоми ва чангу чидол мекашад. Дар ин маврид метавонад хадафи шахсии худро амали гардонад. Дар сиёст ва давлатдории ин кишвар низ фаъолияти кувваи  сеюм хуб ва баръало ба назар мерасад . Мардум бояд пеш аз хама фахмиши хуби сиёсиро дошта баьдан метавон ошуберо барпо намуд. Вале мутаассифона дар сиёстаи ин кишвари  амну амон кувваи сеюм фаъолияти худро хуб ба рох мондааст ва мардумро нисбати сохтори он шуронида истодааст. Агар мардуми ин кишвар ба талаботи конуни констутсиони  ахамият медоданд шояд масъала баьд ин дарача нахохад расид. Аз ин чихат бояд  донишхои мукаммали сиёсиро дошт.

Log in

create an account