Таърихи умумӣ

КАФЕДРАИ ТАЪРИХИ УМУМӢ

Кафедраи таърихи умумӣ яке аз нахустин кафедраҳои факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев буда, соли 1993 таъсис ёфтааст. Кафедра то соли 1994 бо номи кафедраи фанҳои чамъиятшиносӣ  ва аз соли 1994 то ҳол бо номи кафедраи таърихи умумӣ амал мекунад.  

Мудири аввалини кафедраи номбурда номзади илмҳои таърих, дотсент Курбонбек Элчибеков (1993 - 1995) ва баъдан дар солҳои гуногун мудирони ин кафедра Мансурова О, (1995–2003), Шодмонбеков Ю, (2003-2004) буданд.

Аз соли 2016 то ҳозир вазифаи мудири кафедраи ба зиммаи н.и.т Сафдарқулова Г. вогузор шуд. Дар заминаи кафедраи мазкур  кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърих ва хуқуқ (соли 2006) таъсис ёфт.

САФДАРҚУЛОВА Гулмоҳ Юсуфшоевна
Вазифа: мудири кафедраи таърихи умумии ДДХ
Унвони илмӣ: номзади илмҳои таърих
Суроға: ноҳияи Шуғнон, ҷамоати Сучон
Email: guliiiaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Корҳои илмӣ – тадқиқотӣ: «История станавления и развития образования, науки и культуры горно Бадахшанской Автаномной области (1924 -1990), (рисолаи номзадӣ), Роҳбари кори илмӣ н.и.т., дотсент Ғафуров А; Муаллимони аввалини ВМКБ - // Известия Академии наук Р.Т (Душанбе – 2013). Нақши профессор Ҳайдаршо Пирумшоев дар омӯзиши ашъори таърихи Муллоёри Ванҷӣ; // Растагоре дар масири таърих. (Душанбе 2014). Развитие науки ГБАО в 1930-1950;// Вестник педагогического университета. (Душанбе 2015); История создания и развития советских школ ГБАО (20-40 годи 20вв); // Вестник Таджикского национального университета (Душанбе – 2015); Развитие культуры ГБАО в годы советской власти; // Вестник педагогического университета. (Душанбе 2014); Барномаи типии аз фанни таърихи нави Европа ва Америка барои донишҷӯёни факултаҳои таърихи мактабҳои олӣ.

Солҳои дароз дар кафедраи мазкур устодон  Элчибеков К., Алимшоев М., Ҳоҷибеков Э., Шоинбеков А., Мансурова О., Карамшоева Г., Паллаева Н., Шодмонбеков Ю., Собирова К., Хуҷаниёзова Г., Хуҷасаидова Н., Шабдолова Р., Худоёров А. ва дигарон ба таълиму тарбияи донишҷўён машғул буданд.

Ҳозир дар кафедра устодон, профессор Хоҷибеков Э., дотсент Алимшоев М., Шоинбеков А., муаллимони калон Карамшоева Г., Сафдарқулова Г., муаллими калон Худоёров А., Мамадсалимов Н.,  ассистентон Ғафурова М.,  Наврузбекова Х., Дилдоров Г. ба таълиму тадриси ҷалб шудаанд.

САМТИ ИЛМИИ КАФЕДРА

Кафедра аз рўи равиҳои илмии «таърихи ватан (07 00 02)»,  корҳои илмӣ-тадқиқотӣ мебарад.

ҲАЙАТИ ОМЎЗГОРОНИ КАФЕДРА

Ҳоҷибеков Элбон
Суроға: деҳаи Бувед, водии Поршиневи ноҳияи Шугнон, ВМКБ,
Унвони илмӣ: номзади илмҳои таърихи умумӣ, профессор
Тел: 935483650
 

Корҳои илмӣ – тадқиқотӣ: Исмаилитские духовные наставники (пиры) и их роль в общественно – политической и културьной жизни Шугнана (вторая половина 19 – 30-е годы XX вв), (рисолаи номзадӣ); Нақши пирони мазҳабӣ дар худихтиёрӣ ба Руссия ҳамроҳ шудани Помир, Адаб, Душанбе, 1999, № 3. Такиботҳои солҳои 30 - юми асри XX дар Бадахшон. - // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, №1. Ҳиссаи пирони мазҳабӣ дар инкишофи фарҳанги мардуми Бадахшон - // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, №1. Художественное наследие пира Саида Фарухшо - // Паёми Донишгохи Хоруг, №3. Мухамадалишох Саидюсуфалишоев - охирин пири ахолии Шугнон - // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, №4. Саидкозум Саидфаррухшоев ва саҳми мардуми Бадахшон дар ёрӣ ба фонди мудофиавии давлати Шуравӣ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) - // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, №5. Ақл ва мазҳаб дар асари «Фазилатнома» - и пир Саид Ҷалолишоҳ валади Саид Шоҳкалон - // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, №6. Ривояти чанд дар бораи пир Машнари Сабзалӣ - // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, №6. Инъикоси маълумотҳои таърихӣ ва баъзе ақидахои гуманистӣ дар ашъори Хаким Носири Хусрав, китоби Носири Хусрав: Дирӯз, имрӯз, фардо. Хуҷанд: «Ношир». Таъсири ақоиди хирадгароии зардуштӣ ба Аврупо - // Таъсири раванди ҷаҳонишавӣ ба арзишҳои миллии Тоҷикистон, Хоруғ, «Помир», 2006. Репрессии 30 - х годов XX века и исмаилиты Бадахшана. - // Памирская экспедиция (статьи и материалы полевых исследования), Москва: Инсититут Востоковедения. АНРФ, 2007. Шӯриши Маҳрамбек дар Шуғнони Афғонистон. Материалҳои конференсияи илмии ПУИ АУ ЧТ бахшида ба 80 –солагии ВМКБ, 2005. А. Рӯдаки ва давлати Сомониён, Акад. Илмҳои ҶТ. Фишурдаи суханрониҳои симпозиуми байналмиллалии «Рӯдакӣ ва фарҳанги ҷахон» ш. Душанбе 6 - 7 сентябри соли 2008. Муҳаммад Ғазолӣ ва гуфтугӯи дохили динӣ. Ценр стратегических исследование при президента РТ. Душанбе, 6 - 8 октября 2008 г. Академик Б. Г. Гафуров и вопросы изучения исмаилизма. Международная научная конференция посявщенного 100 летию Героя. Тадж. Народа Б. Гафурова, Душанбе, ТГНУ 18 -19 декабря. Корбурди забони шуғнонӣ дар Ғорони Бадахшони Тоҷикистон ва сабабҳои аз байн рафтани он: Таҳлили этно - лингвистӣ. - Дар маҷаллаи махсус: - «Забонҳои таҳти таҳдид ва таърих. 24 - 26 сентябр, Хоруғ, Тоҷикистон. Муҳаррирон Ҳаким Элназаров, Николас Остлер. Душанбе: Дониш, 2009, С. 57 - 66. Имом Абуҳанифа: шахсияти таърихӣ ва муносибати ӯ бо адён ва мазоҳиби исломӣ. - Мақоми Имоми Аъзам дар тамаддуни Ислом ва ҷаҳон. Душанбе: Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2009. Изучение истории исмаилитских пиров Шугнана в работе русских, советских и современных востоковедов. - International of ismaili studies Decemder, 7-9, 2011, IOM RAS, Saint Peterburg, Russia. Барномаҳои типпӣ аз фанҳои Курси махсус, таҷрибаи педагогӣ, методикаи таълими фанни таърихро барои донишҷӯёни факултаҳои таърихи мактабҳои оли тартиб додааст.

 

Алимшоев Мамадризо
Суроға: ш. Хоруғ, кӯчаи В. Гулмамад
Унвони илмӣ: номзади илмҳои таърих, дотсент
Тел: 93 598 45 96

Корҳои илмӣ – тадқиқотӣ: Васоити методӣ оид ба омӯзиши фанни «Сиёсатшиносӣ» барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ Хоруғ 1994; Мамлакатро салоҳ  бояд. (Оини  давлатдорӣ) // Бадахшон. - 13. 05. 1995, Заминахои таъсисёбии ВМКБ. - // Бадахшон. - №18. -  12. 10. 1995.  Маҳсули иттиҳод // Субҳи Помир. - 16. 10. 1995.  Родмарди миллат (ба пешвози 100 - солагии Ш. Шоҳтемур) // Бадахшон. -  18. 06. 1995. Номи ӯ умрихо боқист. // Бадахшон. - 18. - 9. 11. 1999. М. Назаршоев – ходими чамъиятию сиёсӣ // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. - бахши 2 – С. 108 - 102, 2000. Из истории создания первых пограничных постов на Памире // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2. 2000. Ӯ дар дили халқ ҳаст // китоб : Поси хотир. Первые пограничные посты на Памире // Бадахшон. - 16. 06 – 1. 07. 2000. Вклад русских офицеров в изучение и развитии дореволюционного Памира // Вестник Хорогского госуниверситета №3. С. 109 -113, 2002. Вместе на охране южных рубежей; страницы истории и современность // Вестник Хорогского госуниверситет  №4 - С. 130 - 136, 2002. Можно ли управлять конфликтами // Чатри симин. - 23. 12. Душанбе, 2002. Современное исмаилитское сообщество - путь к толерантности //  Вопросы памироведения. Вып. 5. С. 178 - 190, Душанбе, 2003. Памирский  пограничный  отряд  в развитие  культуры на  Памире // Вестник Хорогского госуниверситета. № 5. – с. 133 - 120. Хорог. 2003. Бадахшон  макони  наҷот // Оинаи  зиндагӣ. -  25. 06. 2004. Таърихнигори дақиқназар // Бадахшон. -  29. 10. 2004. Таърихнигори  дақиқназар //  китоб : Таърихнигор. С. 58 - 62. Душанбе, 2004. Взаимоотношение  Российской  пограничной службы с местным населением в развития сельского хозяйства на Памире в  конце XIX  начала XX вв. // Вопросы памироведения. Вып. 6. - С. 216 - 223, Душанбе, 2005. Ганҷе дар дили кӯҳсор. // Вопросы памироведения. Вып. 6. с. 266 - 269, Душанбе, 2005. Вклад Российской пограничной службы в развитие сельского хозяйства на Памире в конце XIX начале XX вв. // - Фарҳанг. – январ – феврал, Душанбе, 2005. Илм пойдори иқтисодиёту иҷтимоиёт аст. // Ҷумҳурият. 11. 06. 2005. Ваҳдат суннати қадимаи ориёист. // Ҷумҳурият. - 25. 06.2005. История создания Советских пограничных постов и отрядов на Памире. // Республиканский симпозиум «Экономика и наука Горно - Бадахшанской автономной области: прошлое, настоящее и будущее». Материалы симпозиума (25 - 27, май 2005). С. 135 - 139. Хорог, 2005. Роль Памирского пограничного отряда в социально - экономическом развитии края. В кн: История Горно - Бадахшанской автономной области. Т. 2. Душанбе 2005 - С. 378 - 418, Душанбе, 2005. Пешгирӣ  ва  бартараф  намудани  низоъ дар  сатҳи ҷамоат. Китоб: Муқаддимаи низоъшиносӣ. - С. 135 - 146, Душанбе, 2006. Ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ВМКБ ва дурнамои он //  Развитие горных регионов: проблемы и перспективы. Материалы семинара, Душанбе, 2006. Роль  традиционных институтов в предотвращении конфликтов // Программа учебного курса Университета  Мира ООН для Центральной Азии. « Религиозная идентичность, ислом и миростроительства  в Центральной Азии». Душанбе, 2007.

Шоинбеков Аловиддин
Суроға: ш. Хоруғ, кӯчаи В. Гулмамад
Унвони илмӣ: номзади илмҳои таърих, дотсент
Тел: 93 600 19 70

Корҳои илмӣ – тадқиқотӣ: Анъанаҳои маросими кафну дафн ва мотами исмоилиёни Помири Ғарбӣ дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX (рисолаи номзадӣ.) Обычай разбивания чашки на могиле  умершего (к проблеме интерпретации) //  IV Конгресс этнографов и антрополого России Санкт - Петербург, 28 июня - 2 июля 2005 г.  Тезисы  докладов. СПб, 2005. С. 221. Огадательной практике населения Западного Памира. // Лавровские (среднеазиатско - кавказские) чтения,  (2004 - 2005) СПб. МАЭ. РАН. 2005. с. 86. Тала-нама («Книга судьбы») и Джаме ал-да-вот («Свод излечения») в гадательных  практиках населения Западного Памира. // Иран культурно - историческая традиция и динамика  развития. Материалы международной конференции 14 - 15 февраля 2006 г. М., 2006. С. 121 – 123 Жертвоприношение в праздник Курбан у Памирцев // Радловские  чтения. 2006. Тезисы докладов. СПб., РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) 2006. С. 127 - 131. Некоторые особенности погребально – поминальной обрядности шугнанцев: обряд разбивания чаши на могиле и его интерпретация // Радловский  сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006 г. СПб., 2007. С.167-171. Ритуальное очищение  и проводы души умершего в загробный мир у народов Западного Памира. // Известия АН Республики Таджикистан № 3  2007. (с. 79-91). (со авторством. Т.С. Каландаровым). Праздник Курбан в селе Тусиён Западного Памира || Центральная Азия Традиция в условиях перемен Вып. I СПб, «Наука» 2007. Некоторые аспекты пахоронно поминальное – обряды исмаилитов Западного Памира // Antropologi of  the  Middle  East. New York. 2007, Основные археологические места Рушанского, Шугнанского, Ишкашимского и Рошткалинского районов (брошюра - путевадитель). РОЦ «Логос»  Хорог, ГБАО -2009, 43 стр.

Карамшоева Гулчеҳра
Суроға: ш. Хоруғ, кӯчаи Карамшо 61
Вазифа: муовини декан оид ба корҳои тарбиявии факултаи таърих ва ҳуқуқи ДДХ
Тел: 93 407 23 45

Корҳои илмӣ – методӣ: Воқеаҳои муҳими таърихӣ аз фанни таърихи Руссия, Хоруғ, 2011; Барномаи типӣ аз фанни таърихнигорӣ, Хоруғ, 2010; Дар мавзӯи «Инкишофи нигаҳдории тандурустӣ дар ВМКБ дар солҳои Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон» фаъолияти илмӣ бурда истодааст.

Худоёров Алимёр
Суроға: ш. Хоруғ
Вазифа: муаллими калон
Тел: 93 503 24 74

Корҳои илмӣ – методӣ: Инкишофи маданияти Бадахшон дар солҳои Истиқлолият. (рисолаи номзадӣ) - роҳбари кори илмӣ н.и.т., дотсент Шерғозиев М,  Дастури методи оид ба фанни таърихи халқи тоҷик барои факултаҳои ғайриихтисос (2010), барномаи типӣ оид ба фанни таърихи дин барои факултаҳои таърихи мактабҳои олӣ (с. 2011)

Ғафурова Моҳинав
Суроға: ш. Хоруғ, кӯч. Н. Хусрав
Вазифа: ассистенти кафедраи таърихи умумӣ
Тел: 93 553 06 41

Корҳои илмӣ - методӣ: Барномаи корӣ аз фанни таърихи Осиё ва Африқо барои донишҷӯёни факултаҳои таърихи мактабҳои олӣ.

Наврузбекова Ҳусноро
Суроға: ш. Хоруғ, кӯч. Ш. Шоҳтемур
Вазифа: ассистенти кафедраи таърихи умумӣ
Тел: 93 598 44 97

Корҳои илмӣ – методӣ: Барномаҳои типӣ аз фанҳои ҷуғрофияи таърихӣ, таърихи Европа ва Америка барои факултаҳои таърихи мактабҳои олӣ.

Мамадсалимов Насим
Суроға: н. Роштқалъа, деҳаи Шувҷеф
Вазифа: мушовири академикии
факултаи таърих ва ҳуқуқи ДДХ
Тел: 93 403 04 44

Корҳои илмӣ – методӣ: Аз таърихи пайдоиш ва инкишофи матбуот дар ВМКБ. - роҳбари илмӣ, дотсент Алимшоев М. Аз таърихи аввалин рӯзномаи Шӯравии «Шарораи инқилоб». - Мачмуаи маколоти ПУИ Ба номи академик Б. И. Искандаров. – 2013. «Аз таърихи рӯзномаи Бадахшони Сурх дар Помир». - Маҷмӯаи мақолоти ПУИ ба номи академик Б. И. Искандаров. - 2014. Оид ба рушди матбуоти мустақил ва соҳавӣ дар ВМКБ. Паёми ДДХ соли 2018. Нақши ҷавонон  дар пешрафти ваҳдат // «Фурӯғи Маърифат»; Мақоми рӯзномаи «Бадахшон» дар пешрафти маданият ва маънавиёти мардуми кӯҳистон. // Паёми Донишкадаи ҳарбии Тоҷикистон. – с. 2017. Барномаи таълимӣ аз фанни таърихи Россия (аз давраи қадим то соли 1861) - 2014. Маводи тестӣ аз фаннҳои ҳуқуқ, таърихи халқи тоҷик барои довталабони муассисаҳои таълимоти олии касбӣ – с. 2015.

Дилдоров Гулшер
Суроға: шаҳри Хоруғ, кўчаи М. Додихудоев, 61
Вазифа: ассистенти кафедра
Тел: 501 02 80 09

Log in

create an account